Recykling samochodowy – na czym polega i jak przebiega?

Recykling samochodowy służy ochronie środowiska naturalnego, ponieważ w jego efekcie zmniejsza się zużycie surowców naturalnych poprzez możliwość odzyskania surowców z materiałów odpadowych – w tym przypadku części z samochodu, który np. nie nadaje się już do użytkowania. Odbywa się to przy minimalizacji i oszczędności kosztów na przetworzenie aut na części wtórne.

Złomowanie aut – gdzie, kiedy i w jaki sposób?

Osoby, które posiadają niesprawne i nienadające się już do jazdy samochody mogą skontaktować się z miejscem określanym jako auto szrot, które posiada odpowiednie upoważnienia. Są to, zgodnie z przepisami prawa, Stacje Demontażu Pojazdów posiadające odpowiednie zezwolenia. Jednym z nich jest upoważnienie Marszałka Województwa pozwalające na recykling pojazdów. Wiąże się to z możliwością wydawania dokumentów dla właścicieli pojazdów poddawanych recyklingowi. Są one niezbędne do wycofania auta z eksploatacji i wyrejestrowania we właściwym do tego Wydziale Komunikacji.

Aby oddać pojazd pod recykling samochodowy właściciele powinni posiadać takie dokumenty jak: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli została wydana), polisa OC oraz dowód osobisty. Możliwe są, jednak wyjątkowe sytuacje, np. taka kiedy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję w efekcie jazdy niesprawnym samochodem. W takiej sytuacji właściciel powinien mieć przy sobie pokwitowanie. Co istotne, do oddania na złom pojazdu potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli pojazdu. Sytuacja wyjątkowa jest wówczas, kiedy jest ich kilku. Wówczas możemy posłużyć się upoważnieniem innych osób, by nie musiały one osobiście być na miejscu złomowania.

Zobacz również: Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu

Zdarza się, że właściciel samochodu zgubił Kartę Pojazdu. W takiej sytuacji konieczne jest uzupełnienie oświadczenia o utracie karty pojazdu. Podobnie w sytuacji zgubienia tablic rejestracyjnych niezbędne jest wypełnienie oświadczenia. Jeśli, natomiast samochód stanowi własność banku to nie ma możliwości oddania go na złom. W sytuacji, kiedy kredyt został opłacony należy posiadać przy sobie Zwrotne Przeniesienie Własności od banku (tzw. cesja).

Sprawdź: Złomowanie auta bez dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

Recykling samochodowy – jakie dokumenty powinien otrzymywać właściciel samochodu oddawanego na auto szrot?

Punkt kasacji aut zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o demontażu w stacji prowadzącej recykling. W tym celu stacja unieważnia tablice, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeśli została wydana). Właściciel otrzymuje potwierdzenie o demontażu samochodu, a także unieważnione tablice rejestracyjne i inne elementy. Z nimi powinien udać się do właściwego Wydziału Komunikacji by wyrejestrować samochód. Możliwe jest także wycofanie składki OC i odzyskanie opłaconej kwoty ubezpieczenia.

W sytuacji, kiedy właściciel otrzyma już dokumenty – pojazd trafia do demontażu, co ma na celu m.in. ochronę środowiska naturalnego i pozyskanie surowców wtórnych. Ocenia się jego bezpieczeństwo i sprawność, by móc ocenić jakie podzespoły nadają się do ponownego użytku. Z aut usuwa się również materiały niebezpieczne. Poszczególne pojazdy segreguje się na koniec na te, z których można wykorzystać wiele części i te, które nie mogą już być poddane recyklingowi.

Zobacz: Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu – krok po kroku

Menu