Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu

Nie każdy pojazd można sprzedać. W takich sytuacjach właściciele decydują się na zezłomowanie auta w certyfikowanej Stacji Demontażu Pojazdów. W związku z tym, do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia potrzebne są jednak odpowiednie dokumenty do złomowania pojazdu.

Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu – jakie są wymagane?

Każdy, kto chce zezłomować pojazd powinien posiadać dokumenty pojazdu i dokumenty potwierdzające własność pojazdu (czyli dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu danego samochodu), dokumenty potwierdzające tożsamość. W niektórych przypadkach może być także niezbędne posiadanie upoważnienia do zezłomowania lub zgody na zezłomowanie.

Dokumenty potwierdzające tożsamość

Podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość, potrzebnym do złomowania pojazdu, będzie dowód osobisty. Oczywiście można posłużyć się także prawem jazdy lub paszportem. Dokumenty te mają potwierdzić, czy dana osoba jest faktycznie tym, za kogo się podaje.

Dokumenty pojazdu

Dokumenty pojazdu są wymagane, ponieważ pozwalają potwierdzić pochodzenie danego auta. Pozwalają także na określenie, czy auto nie pochodzi z przestępstwa oraz czy osoba zlecająca zezłomowanie ma prawo do decydowania o danym pojeździe. Każde złomowanie pojazdu, bez względu na typ pojazdu, czy auto szrot będzie wiązało się z koniecznością posiadania takich dokumentów jak dowód rejestracyjny i karta pojazdu.

Upoważnienie do zezłomowania

Upoważnienie jest dokumentem niezbędnym tylko wtedy, kiedy samochód przekazuje do zezłomowania osoba niebędąca jego właścicielem. Bez takiego upoważnienia żadna stacja demontażu nie podejmie się zezłomowania.

Zgoda na zezłomowanie

Niektóre pojazdy mają dwóch właścicieli. W celu zezłomowania pojazdu obaj powinni stawić się w miejscu, gdzie będzie przeprowadzone złomowanie. Jednak jeżeli jest to niemożliwe w przypadku jednego z właścicieli, powinien on wystawić zgodę na zezłomowanie i przekazać ją drugiemu właścicielowi. Potwierdzi to fakt, że każda z osób mających prawo do decydowania o pojeździe, zgadza się na jego zezłomowanie.

Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu – Kiedy nie ma dokumentów pojazdu…

Brak dowodu rejestracyjnego może wydać się ogromną przeszkodą stojąca na drodze do zezłomowania auta. W końcu potwierdza on, że dana osoba jest właścicielem auta i ma prawo do decydowania o jego dalszym losie. Nie ma jednak potrzeby martwić się, że zezłomowanie będzie niemożliwe lub znacznie odwlecze się w czasie w przypadku jego braku. Jeżeli o zezłomowanie wnioskuje obecny właściciel pojazdu i osoba, na którą jest wystawiony dowód, wówczas powinna ona udać się do Wydziału Komunikacji właściwego Starostwa Powiatowego i okazać zaświadczenie z Policji, że utraciła, zgubiła lub został jej ukradziony dowód rejestracyjny. W przypadku, kiedy o taki dokument występuje świeżo upieczony właściciel, musi on przedstawić umowę potwierdzającą kupno auta. Wówczas zostaje wydany dokument poświadczający dowód rejestracyjny. Kolejnym niezbędnym dokumentem, który powinno się mieć przy sobie, udając się na auto szrot w celu zezłomowania samochodu, jest karta pojazdu. Jej brak można rozwiązać w sposób podobny do braku dowodu rejestracyjnego lub przygotować oświadczenie potwierdzające fakt zniszczenia lub zagubienia karty pojazdu.

Zobacz również: Złomowanie auta bez dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

________________________________________________________________
Zdjęcie wyróżniające, źródło: autobaza.pl

Menu