Złomowanie nieprzerejestrowanego auta – czy jest to problem?

Każdy samochód przeznaczony do złomowania powinien być w miarę kompletny. Podstawę stanowi waga, która musi wynosić przynajmniej 90 proc. masy właściwej podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Na profesjonalnych stacjach demontażu odbywa się wycena starego pojazdu. Dobry auto złom jest też w stanie zapewnić transport auta do zezłomowania oraz dostarczyć zaświadczenie o zezłomowaniu, unieważniony dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. Co zrobić w sytuacji, gdy trzeba wykonać złomowanie nieprzerejestrowanego auta?

Kasacja samochodu

Właściciel spisuje ze stacją demontażu umowę kupna-sprzedaży, a niektóre części po demontażu trafiają do dalszego obrotu. Oznacza to, że pochodzenie podzespołów powinno być udokumentowane. Każdy auto szrot musi posiadać zezwolenie wojewody, aby zgodnie z prawem dokonać kasacji oraz finalnie wycofać samochód z ruchu i unieważnić jego dowód rejestracyjny. Aby wyrejestrować samochód, należy dostarczyć do urzędu zaświadczenie o zezłomowaniu i unieważniony dowód rejestracyjny. O ile została wydana, konieczne jest też okazanie karty pojazdu. Jeżeli samochód został skradziony, należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia na policję oraz oświadczenie o utracie pojazdu lub postanowienie prokuratorskie o umorzeniu śledztwa.

Wykluczenie z ewidencji

Istnieje też możliwość wykluczenia z ewidencji pojazdu, który został wywieziony z kraju, sprzedany i zarejestrowany w innym państwie. W takim przypadku należy przedstawić zaświadczenie o rejestracji za granicą, bądź też ksero zagranicznego dowodu. Dokumenty te powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli natomiast do kasacji samochodu dojdzie w wyniku sytuacji losowej (np. wypadku), procedura przebiega tak samo, jak w przypadku złomowania starego auta. Gdy wypadek ma miejsce za granicą, konieczne jest przedstawienie przetłumaczonego zaświadczenia o zezłomowaniu z tamtejszej stacji oraz pozostałych dokumentów pojazdu. Wyrejestrowanie auta w każdym przypadku kosztuje 10 zł.

Niekompletne auto

Niekompletne, stare auto również można zezłomować, jeżeli właściciel posiada niezbędne dokumenty. Poza posiadanymi papierami, należy wówczas przedstawić w urzędzie zaświadczenie ze stacji demontażu o przyjęciu niekompletnego samochodu.

Czasowe wycofanie z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie jest tożsame z jego wyrejestrowaniem. Zdaniem ekspertów ubezpieczeniowych, przemawia to za koniecznością posiadania polisy OC. Możliwość czasowego wycofania z ruchu dotyczy wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – np. ciężarówek i autobusów. Takie samochody można wycofać z ruchu na okres od 2 do 48 miesięcy, z czego za pierwsze dwa właściciel płaci 80 zł, za miesiące 3-13 po 4 zł za każdy miesiąc, za 13-24 po 2 zł oraz za 25-48 po 48 gr. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wiąże się z koniecznością złożenia do depozytu w urzędzie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, a także zapewnienia postoju poza strefą zamieszkania i drogą publiczną. Taki samochód musi być również zabezpieczony przed ryzykiem jego uruchomienia przez osoby niepowołane, a także poddany innym środkom ostrożności celem uniknięcia wypadku.

Złomowanie nieprzerejestrowanego auta

Aby zezłomować auto bez jego przerejestrowania, właściciel musi udowodnić swoje prawo własności do danego pojazdu – nawet, jeżeli w karcie i dowodzie rejestracyjnym nie widnieją jego dane. Konieczne jest więc przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dotyczy to przede wszystkim umowy kupna-sprzedaży zawartej z poprzednim właścicielem, a także wcześniejszych umów – jeżeli uprzedni posiadacz auta również nie przerejestrował go na siebie. Niezbędny jest również dowód osobisty. Jeżeli auto nie zostało kupione od przedsiębiorcy, nie ma obowiązku przedstawiania potwierdzenia opłacania podatku PCC.

Złomowanie nieprzerejestrowanego auta – Podsumowanie

Istnieje kilka metod, w ramach których możliwe jest zezłomowanie nieprzerejestrowanego auta. Wśród dostępnych – a przede wszystkim – legalnych sposobów znajduje się kasacja samochodu na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży. Wyżej omówione przez nas rozwiązania wpisują się w ramy dobrych praktyk kasacji nieprzerejestrowanego samochodu, a co za tym idzie – są one rekomendowane. Nie warto narażać się na konsekwencje prawne decydując się na złomowanie pojazdu poprzez niezgodne z obowiązującymi przepisami opcje.

Zapraszamy do naszego sklepu z częściami używanymi online – kliknij w przycisk poniżej.
mamAuto sklep online

Menu