Wyrejestrowanie auta – ile kosztuje i jak to zrobić?

Tylko właściciel pojazdu lub wszyscy współwłaściciele mogą go wyrejestrować. Nie ma obowiązku być obecnym przy wyrejestrowaniu przez wszystkich współwłaścicieli. W sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli nie chce lub nie może być obecny, to wystarczy pisemne pełnomocnictwo. Osoba w nim upoważniona dopełni wszelkich formalności w imieniu wspólnika. Jak wyrejestrować pojazd i czy za wyrejestrowanie auta trzeba coś zapłacić?

Kiedy należy wyrejestrować samochód?

Przepisy prawa jasno regulują, w jakich sytuacjach należy wyrejestrować samochód. Obowiązek taki mamy np. w sytuacji, gdy pojazd zostanie nam skradziony lub gdy całkowicie go utracimy i mamy tę sytuację udokumentowaną. Dobrym przykładem tej drugiej sytuacji jest pożar auta. Kolejną sytuacją, w której musimy wyrejestrować pojazd, jest przekazanie go na stację demontażu. Kolejnymi przesłankami do obowiązkowego wyrejestrowania auta jest wywóz pojazdu z kraju w celu kasacji pojazdu poza granicami, zarejestrowania go tam lub sprzedaży za granicą.

Należy też dodać, że 31 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których można czasowo wyrejestrować bardzo poważnie uszkodzone pojazdy, których naprawa lub odbudowa jest czasochłonna. Taki pojazd możemy wyrejestrować na okres od 3 do 12 miesięcy. Terminu tego nie można wydłużyć, a dodatkowo kolejne wycofanie tymczasowe pojazdu może nastąpić dopiero po upływie 3 lat.

Czasowo z ruchu wyrejestrować można też takie pojazdy jak samochody ciężarowe i przyczepy o wadze przekraczającej 3,5 t, autobusy, ciągniki oraz pojazdy specjalne.

Czy za niewyrejestrowanie pojazdu w terminie grozi kara?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel ma obowiązek powiadomić starostę o wyrejestrowaniu pojazdu w ciągu 30 dni. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, grozi kara grzywny od 200 zł do 1000 zł. Podobną grzywnę zapłacimy, jeżeli nie zarejestrujemy pojazdu w tym samym terminie.

Wielu kierowców ignorowało obowiązek wyrejestrowania samochodu z powodu braku odpowiedzialności za takie postępowanie. Powodowało to przekłamanie w statystykach i bazie CEP. Po drogach faktycznie poruszało się mniej pojazdów, niż widniało w bazie. Sytuacja ta poprawiła się po wejściu w życie zmian w przepisach przewidujący karę grzywny za taki proceder.

Wyrejestrowanie auta krok po kroku.

W pierwszej kolejności trzeba wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu oraz przygotować wymagane dokumenty. Rodzaj wymaganych dokumentów zależy od przyczyny wyrejestrowania samochodu (opisujemy te sytuacje w dalszej części artykułu). Następnie należy we właściwym dla miejsca rejestracji pojazdu wydziale komunikacji złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Trzeba też uiścić wymagane opłaty. Jeżeli auto ma jednego właściciela, opłata za wyrejestrowanie go wynosi 10 zł. Może zdarzyć się sytuacja, gdy jest kilku współwłaścicieli, a do urzędu zgłasza się jedna osoba z pełnomocnictwami od pozostałych. Wtedy dodatkowo musimy wnieść opłatę w wysokości 17 zł za każdego współwłaściciela. Jeżeli współwłaścicielami są osoby z najbliższej rodziny (rodzeństwo, rodzice, dzieci, współmałżonkowie), wtedy dodatkowa opłata nie jest pobierana. Dodatkową opłatę trzeba wnieść również w sytuacji zupełnej utraty posiadania pojazdu, np. wskutek pożaru. Nie istnieje stały taryfikator wysokości tej opłaty. Ustalana ona jest na podstawie wzoru z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. i zależy od kilku czynników (m.in. od masy pojazdu). Dodatkowa opłata wnoszona jest na rzecz gminy.

Kolejnym krokiem jest otrzymanie z wydziału komunikacji decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Trwa to do 30 dni, w szczególnych sytuacja termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. W ostatnim etapie musimy powiadomić o wyrejestrowaniu towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mamy wykupioną polisę OC. Przysługuje nam też zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony. Należy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wyrejestrowanie auta – jakie dokumenty są wymagane?

Gdy chcemy wyrejestrować samochód, musimy posiadać przy sobie dowód osobisty, jeżeli są współwłaściciele auta to upoważnienia od nich oraz potwierdzenie opłaty w wysokości 10 zł. Właściciel pojazdu, w zależności od powodu wyrejestrowania go, powinien przedłożyć też odpowiednie załączniki.

Gdy samochód został nam skradziony, musimy dołączyć pisemne oświadczenie właściciela o kradzieży pojazdu. Dodatkowo potrzebne będzie zaświadczenie z policji potwierdzające kradzież lub potwierdzenie umorzenia dochodzenia. Uzupełnieniem jest dołączenie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

W przypadku trwałej utraty pojazdu musimy dołączyć dokument, który potwierdza trwałą utratę oraz dowód wpłaty na rzecz gminy. Zdać musimy też tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

Gdy sprzedajemy samochód za granice, jednym z wymaganych dokumentów będzie oświadczenie właściciela o sprzedaży auta za granicę. Dodatkowo dołączyć musimy pismo potwierdzające sprzedaż pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży) oraz kopię potwierdzenia rejestracji pojazdu za granicą.

Gdy chcemy wyrejestrować auto z powodu kasacji pojazdu za granicą, dołączyć musimy dokument potwierdzający zniszczenie samochodu. Niezbędne jest też dołączenie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

Kolejnym powodem wyrejestrowania pojazdu może być wycofanie go z obiegu. W tej sytuacji musimy przedstawić jeden z trzech dokumentów. Jednym z nich jest dokument potwierdzający wycofanie auta z ruchu. Takim dokumentem jest np. oświadczenie producenta. Kolejnym dokumentem, który w tym przypadku można dołączyć, jest zaświadczenie o odkupieniu pojazdu przez firmę, która wprowadziła go do obiegu. Ostatnią możliwością jest dołączenie poświadczonej kopii decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z ruchu.

Najczęściej wyrejestrowanie auta związane jest z przekazaniem go do stacji demontażu. Niezbędnymi dokumentami do wyrejestrowania pojazdu są wtedy zaświadczenie o przekazaniu go, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i karta pojazdu.

Menu