Sprzedaż części samochodowych a kasa fiskalna i podatek VAT

Wielu mniejszych przedsiębiorców ma wątpliwości w zakresie korzystania ze zwolnień przedmiotowych w podatku VAT. Do tego dochodzi ustawowy obowiązek, lub też jego brak, w stosowaniu kasy fiskalnej do ewidencjonowania uzyskiwanych przychodów. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku np. mechaników samochodowych rozszerzających swoją działalność o sprzedaż części samochodowych. Ustawodawca określił obowiązki, przewidział także wyjątki. Jakich przepisów powinniśmy zatem przestrzegać, decydując się na sprzedaż części?

Kasa fiskalna musi być

W sytuacji, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą, będąc np. mechanikiem samochodowym, i decydujemy o jej poszerzeniu o sprzedaż części samochodowych, mamy obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. O ile wcześniej jej nie posiadaliśmy. Działalność polegająca na naprawie pojazdów samochodowych także podlega obowiązkowi rejestracji przychodów przy użyciu kasy fiskalnej, jednak wymóg ten jest obostrzony warunkiem uzyskania odpowiedniej wielkości obrotów.

Sprzedaż części samochodowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym bezwzględnie wymaga posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania przychodów (już z momentem dokonania pierwszej sprzedaży).

Ustawodawca przewidział w obowiązku stosowania kasy fiskalnej pewne wyjątki, jednak nie mają one zastosowania w przypadku sprzedaży miedzy innymi:

– części do silników (PKWiU 28.11.4),

– silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

– nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

– przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

– części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

– części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

– silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3).

Zatem sprzedaż części do samochodów osobom prywatnym oraz rolnikom ryczałtowym, nakłada bezwzględny obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

A co z podatkiem VAT?

O konieczności płacenia podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą decydują obroty, jakie uzyskujemy w ciągu roku. Jeśli przedmiotowe obroty, tj. sprzedaż towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT, nie przekroczą w ciągu roku kwoty 150 tysięcy złotych (limit taki obowiązuje do końca 2018 roku), nie mamy obowiązku płacenia podatku VAT, a zatem obejmuje nas zwolnienie przedmiotowe VAT.

Prowadzenie działalności gospodarczej polegająca na sprzedaży części samochodowych nie skutkuje utratą prawa do przedmiotowego zwolnienia (jeśli posiadaliśmy je wcześniej prowadząc np. działalność w zakresie naprawy samochodów), o ile wartość obrotów w tym przypadku nie przekroczy rocznie kwoty 150 tysięcy złotych.

Pamiętajmy jednak, że zasadnicze znaczenie ma czas, w którym rozpoczęliśmy działalność. Jeśli otwieramy firmę w trakcie roku, możemy korzystać ze zwolnienia VAT, jedynie w przypadku, gdy przewidywane obroty nie przekroczą, w proporcji do okresu prowadzonej w danym roku działalności, kwoty ustawowej 150 tysięcy złotych.

Podsumowując należy stwierdzić, że sprzedaż części do samochodów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym wymaga rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej już od pierwszej transakcji. Natomiast zwolnienie przedmiotowe w zakresie podatku VAT będzie obowiązywało do momentu osiągnięcia obrotów na poziomie 150 tysięcy złotych w skali roku.

Menu