Skup samochodów i auto złom – czy te pojęcia oznaczają to samo?

Samochody tak jak wszystkie używane przez nas rzeczy z biegiem lat ulegają zniszczeniu. Jeśli nasz pojazd nie nadaje się już do jazdy ze względu na awarię, jest uszkodzony po wypadku lub jego wartość spadła do bardzo niskiego poziomu przez wymagającą eksploatację mamy do wyboru dwie opcje. Pierwszą jest oddanie auta na skup samochodów, a drugą potoczne nazywany auto złom, czyli oddanie do Stacji Demontażu Pojazdów.

Co to skup samochodów?

Skupem samochodów nazywamy usługę, z której mogą skorzystać wszyscy właściciele samochodów. Oddanie samochodu do skupu nie zawsze oznacza jednak złomowanie aut. Firmy zajmujące się skupem, wyceniają pojazd i informują jaką cenę są skłonne zapłacić właścicielowi. Głównie nacisk kładziony jest na dostępne części, które można dalej sprzedać. Część samochodów zostaje dalej odsprzedana, a tylko te w najgorszym stanie technicznym trafią na złomowanie.

Czym jest złomowanie aut?

Samochód oddajemy na złomowanie w przypadku, gdy nie nadaje się on do jazdy, ani do naprawy, lub jego naprawa byłaby kompletnie nieopłacalna. Stacje Demontażu Pojazdów (SDP) posiadają często własne lawety i są w stanie odebrać pojazd, którego właściciel nie jest sam w stanie dostarczyć do punktu. Stacje Demontażu Pojazdów sprzedają niektóre części na rynku wtórnym, dzięki czemu mogą zwiększyć swoje zyski i zapłacić wyższą cenę klientowi przy oddawaniu samochodu. Pozostałe elementy, których nie można w żaden sposób wykorzystać są poddawane utylizacji i recyklingowi zgodnie z aktualnie panującymi wymogami ochrony środowiska. Stacje Demontażu muszą uzyskać specjalną zgodę na prowadzenie działalności poprzez uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgody takiej udziela właściwy dla danego obszaru Marszałek Województwa.

Co należy dostarczyć do Stacji Demontażu Pojazdów?

Pieniądze jakie otrzymujemy od SDP w dużej mierze zależą od masy pojazdu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pojazd musi ważyć co najmniej 90% masy wpisanej w dowód rejestracyjny. Powoduje to, że nie można samemu wymontować części i sprzedać ich samodzielnie, a oddać do skupu tylko elementów których nie uda nam się sprzedać samodzielnie. Za ubytek poniżej 90% masy pojazdu z dowodu Stacja Demontażu może potrącić wypłacaną sprzedającemu kwotę. Poza samochodem przy oddawaniu samochodu na auto złom należy dostarczyć:

  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana do naszego samochodu),
  • czytelny numer VIN,
  • komplet tablic rejestracyjnych,
  • umowę kupna/sprzedaży jeśli samochód nie został przerejestrowany,

Na tym nie kończą się nasze obowiązki. Po pozostawieniu pojazdu w SDP należy udać się do rodzimego urzędu komunikacji i wyrejestrować pojazd. Są do tego wymagane następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (dostępny w Urzędzie Komunikacji lub na stronie internetowej www.gov.pl/web/gov/wyrejestruj-pojazd),
  • zaświadczenie wydane przez Stację Demontażu Pojazdów o przekazaniu pojazdu. Zaświadczenie to musi zawierać numer VIN lub numery nadwozia lub ramy pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana do naszego samochodu),
  • tablice rejestracyjne.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie wyrejestrowania pojazdu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym pojazd posiadał wykupioną obowiązkową polisę OC. Dzięki temu, będziemy mogli ubiegać się o zwrot opłaty za niewykorzystany okres polisy. Ta opcja nie jest możliwa jeśli samochód oddaliśmy do skupu samochodów. Polskie prawo nakazuje przekazanie polisy przy sprzedaży samochodu. Jeśli w umowie nie będzie zawartej informacji, że kupujący zwróci nam kwotę za niewykorzystany okres to Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ma takiego obowiązku.

Jak widać pojęcia skup samochodów i auto złom nie muszą oznaczać tego samego. Warto przed oddaniem pojazdu dokładnie zapoznać się z działalnością firmy, w celu uniknięcia problemów. Jeśli wartość samochodu jest naprawdę niska, warto upewnić się przy sprzedaży co dalej stanie się z naszym pojazdem. Jeśli zostanie on użyty do popełnienia przestępstwa jak np. kradzież paliwa, lub nasz samochód trafi na nielegalne złomowisko, nie zostanie oddany do SDP, a my nie dopniemy odpowiednio wszystkich formalności mogą czekać nas problemy i konsekwencje prawne. Może to być np. kara za brak wykupionego ubezpieczenia OC, ponieważ samochód nadal będzie w systemie figurował pod naszym nazwiskiem. Kary te są bardzo wysokie i wynoszą 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Menu