Kasacja auta – jak prawidłowo i legalnie ją przeprowadzić?

W sytuacji, w której posiadamy samochód w bardzo złym stanie technicznym, raczej nie możemy spodziewać się zadowalającego przypływu gotówki z jego sprzedaży. Rynek wtórny pęka w szwach od ilości pojazdów oferowanych na sprzedaż, a liczba aut zaniedbanych i w kiepskim stanie technicznym także jest całkiem spora. Co zatem zrobić z samochodem, który bardziej nadaje się na złom, niż na parking? Najlepiej sposobem jest  kasacja auta. To wygodny i przede wszystkim legalny sposób na trwałe pozbycie się pojazdu.

Jeśli jesteśmy przekonani o braku możliwości sprzedaży samochodu komuś, kto po uprzednim wyremontowaniu pojazdu, będzie mógł go jeszcze użytkować, powinniśmy rozważyć kwestię demontażu i złomowania.

Legalna kasacja auta – od czego zacząć?

Jeśli szczególnie zależy nam na sumie, jaką możemy uzyskać z demontażu i zezłomowania auta, warto rozeznać rynek w tym zakresie i skontaktować się z przedstawicielami kilku punktów kasacyjnych. Jednak warto tutaj zauważyć, że warunki cenowe w branży bywają porównywalne, natomiast kluczowe znaczenie ma przebieg i warunki samego procesu kasacji pojazdu. Warto zatem dokładnie sprawdzić wybrane punkty kasacji, aby mieć pewność, że realizacja trwałego pozbycia się naszego samochodu będzie miała legalny i prawidłowy przebieg. Równie ważne są usługi dodatkowe związane z kasacją auta, np. transport pojazdu, co jest niezwykle wygodne w sytuacji, gdy nasz samochód nie jest już na chodzie.

Kasacja auta – przebieg i procedura krok po kroku

Pierwszy etap to dostarczenie pojazdu do punktu kasacji lub jego odbiór i transport przez firmę realizującą kasację. Trzeba tutaj pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości oraz wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących pojazdu, tj.:

– dowodu rejestracyjnego;

– innego dokumentu potwierdzającego dane naszego pojazdu, np. w sytuacji, w której dowód rejestracyjny  został nam odebrany i zatrzymany przez policję, będzie to zaświadczenie potwierdzające z wydziału komunikacji urzędu miasta lub gminy;

– umowy kupna samochodu potwierdzonej we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, w sytuacji, gdy samochód nie został przerejestrowany, a w dokumentach figuruje poprzedni właściciel;

– wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeśli posiadany samochód został zarejestrowany na firmę;

– upoważnienia do kasacji auta wystawione dla osoby, która wyrejestruje pojazd.

W sytuacji, gdy właściciel lub współwłaściciel nie stawią się osobiście w punkcie kasacji samochodu, konieczne będzie pisemne upoważnienie od właściciela / współwłaściciela do przeprowadzenia kasacji.

Kolejny etap to wydanie właścicielowi pojazdu zaświadczenia o przyjęciu auta do kasacji. Unieważnione zostają tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i karta pojazdu, o ile taka została wydana i przedstawiona. Punkt kasacji wystawia odpowiedni protokół, który będzie nam potrzebny do wyrejestrowania pojazdu i złożenia wypowiedzenia umowy OC.

Finalnie udajemy się z unieważnionymi  tablicami, unieważnionym dowodem rejestracyjnym oraz stosownym protokołem do właściwego wydziału komunikacji urzędu miasta lub gminy, gdzie następnie powinniśmy złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Prawo jasno wskazuje, że mamy na tę czynność 30 dni od chwili otrzymania dokumentów w punkcie kasacji aut.

Ważne: o czym należy pamiętać  złomując samochód?

Po pierwsze, punkt przyjmujący nasz pojazd do kasacji nie powinien pobierać od nas żadnych opłat. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy okazuje się, że nasz pojazd jest lżejszy niż wartość wagi wpisana w dowodzie rejestracyjnym. W takim przypadku punkt kasacji  ma prawo pobrać od właściciela pojazdu opłatę za brakujące kilogramy.

Po drugie, warto pamiętać, że w związku z kasacją naszego pojazdu, przestaje obowiązywać ubezpieczenie OC, zatem przysługuje nam zwrot od ubezpieczyciela kwoty będącej nadpłatą. Jeśli OC pojazdu zostało opłacone na cały rok, przedstawiając ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu auta lub jego kasacji, możemy wnioskować o zwrot składki ubezpieczeniowej za okres od dnia kasacji do dnia kończącego okres ubezpieczenia.

Menu