Jak wyrejestrować samochód?

Samochód, który został z jakiegoś powodu wyłączony z eksploatacji – jest poważnie uszkodzony lub po prostu stary, nie może tak po prostu legalnie stać przy drodze czy w garażu, czekając w nieskończoność na lepsze jutro. Każde auto zarejestrowane w Polsce musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Nie da się ani tymczasowo wycofać z ruchu zepsutego samochodu, ani też zawiesić opłacania składek. Jeśli nie zamierzamy eksploatować auta, powinniśmy je wyrejestrować. Zastanawiasz się jak wyrejestrować samochód? Przeczytasz o tym poniżej.

Zanim wyrejestrujesz samochód

Zanim zdecydujemy się na wyrejestrowanie pojazdu, powinniśmy dokładnie przemyśleć swoją decyzję. Raz wyrejestrowany pojazd nie może zostać powtórnie zarejestrowany. Chyba, że mowa o niektórych wyjątkach. Przykładem jest rejestracja samochodu odzyskanego po kradzieży lub aucie zabytkowym, uznanym przez specjalistę za unikatowe.

Niesprawny samochód, który nie nadaje się już do sprzedaży bądź sprzedaż byłaby dla właściciela po prostu nieopłacalna, można przeznaczyć tak naprawdę już tylko do demontażu. Rdzewiejące, niszczejące auto może być również zresztą poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego.

Zwykle kasację samochodu poprzedza recykling. Jego celem są działania mające na celu wymontowanie z samochodu wszystkich części oraz elementów, które będzie można jeszcze zamontować w innych samochodach bądź też poddać powtórnemu przetworzeniu. W zasadzie dopiero po takim kompletnym recyklingu auto może zostać przekazane do kasacji.

Co dość istotne, najlepiej, by oddawany do kasacji pojazd był kompletny. Zgodnie z przepisami, oddanie do demontażu pojazdu, którego masa jest taka sama, jak w dowodzie rejestracyjnym auta, nie wiąże się z dodatkową opłatą. Jeżeli jednak oddajemy do stacji demontażu pojazd, który jest w jakimś stopniu wybrakowany, za usunięte elementy będziemy musieli zapłacić. W takim przypadku obowiązuje opłata ryczałtowa.

Wyrejestrowanie samochodu – niezbędne formalności

Formalne wyrejestrowanie samochodu odbywa się w Wydziale Komunikacji. Będzie Ci potrzebne zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę, który prowadzi stację demontażu. Będziesz potrzebował też dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (w przypadku, gdy była wydana) oraz tablic rejestracyjnych. Jeśli oddałeś samochód do rozbiórki za granicą, musisz mieć zaświadczenie z zagranicznej stacji demontażu pojazdów. Zaświadczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Co zrobić by wyrejestrować samochodu, który został skradziony (a sprawę kradzieży umorzono)? W takim przypadku potrzebne będzie oświadczenie potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu. Takie oświadczenie zostanie wystawione przez uprawniony do tego organ. Oprócz tego, do wyrejestrowania pojazdu w takim wypadku konieczny jest też dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający historię pojazdu (jeśli został wydany).

Jak sprawa wygląda gdy chcemy wyrejestrować samochód, który został wywieziony za granicę? Będziemy potrzebować dokumentu potwierdzającego jego zbycie wraz z oświadczenie, że opuścił granice kraju. Może być to również kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą. Najlepiej, by dokumenty zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Co w przypadku braku wyrejestrowania pojazdu?

Wyrejestrowanie pojazdu jest obowiązkiem każdego, kto utracił lub pozbywa się samochodu. Powodem może być kradzież, wywóz lub sprzedaż za granicą, kasacja, trwała utrata, czy przekazanie do stacji demontażu pojazdów. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, właściciel pojazdu zobowiązany jest zawiadomić o jego zbyciu starostę w terminie do 30 dni.

Już wiesz jak wyrejestrować samochód. Przy okazji odwiedź nasz sklep z częściami używanymi: WEJDŹ DO SKLEPU

Menu