Punkty karne – jak sprawdzić ich ilość?

Ilość punktów karnych, która obciąża danego kierowcę, to temat niezmiennie cieszący się sporym zainteresowaniem. Jak wszystkim zapewne wiadomo, po przekroczeniu liczby 24 punktów karnych zdobytych w ciągu kolejnych 12 miesięcy, pojawiają się prawdziwe kłopoty – utrata prawa jazdy. Nie jest także tajemnicą, że punkty karne może otrzymać każdy kierowca, który dopuści się wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym. Jak wskazują statystki najczęściej jest to przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Najwłaściwsze rozwiązanie to nie dopuścić do sytuacji, w której staniemy się posiadaczami niebezpiecznie wysokiej liczby punktów. Jeśli jednak już je mamy, warto byłoby mieć pewność, co do ich ilości. Jak zatem sprawdzić ilość punktów karnych?

Najprościej byłoby sprawdzić punkty karne w Internecie, ale …

…jak na razie takiej możliwości brak. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada co prawda e-usługę, pozwalającą kierowcom m.in. na sprawdzenie w trybie online ilości posiadanych punktów karnych, jednak na zapowiedziach niestety sprawa się kończy. System wciąż pozostaje niedostępny.

Obecna sytuacja stworzyła optymalne warunki dla funkcjonowania w Internecie wielu stron oferujących usługę sprawdzenia liczby punktów karnych w formie online. Jednak w tej kwestii należy szczególnie uważać, gdyż skorzystanie z tego typu rozwiązania obarczone jest sporym ryzykiem. Większość z istniejących stron jest niewiarygodna, a skorzystanie z usługi może wiązać się ze sporym wydatkiem i koniecznością ujawnienia kilku istotnych i wrażliwych danych, jak np. numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego. Tego typu rozwiązania to opcje nieoficjalne i niezweryfikowane, dlatego lepiej poczekać na oficjalna usługę MSWiA i mieć pewność, co do rzetelności informacji oraz bezpieczeństwa danych.

Sprawdzanie ilości punktów karnych krok po kroku w trybie offline

  1. Liczbę własnych punktów karnych może sprawdzić każdy kierowca. W kwestii ilości punktów przypisanych innemu kierowcy, informacja nie zostanie nam udzielona.
  2. Gdzie sprawdzić liczbę punktów karnych? Na dowolnym komisariacie policji. Tylko tam uzyskamy pełna informację na ten temat. Podczas kontroli policyjnej – niekoniecznie. Zatem w celu uzyskania pełnej, rzetelnej informacji nt. naszych punktów karnych musimy udać się na dowolny komisariat lub komendę policji. Policja nie udziela także tego typu informacji telefonicznie bądź mailowo.
  3. Co będzie potrzebne do uzyskania informacji na temat liczby punków karnych? Wystarczy nasz dowód osobisty. Chyba że chcemy uzyskać stosowne zaświadczenie dotyczące posiadanych punktów karnych. W takiej sytuacji należy wnieść opłatę w wysokości 17zł. Opłaty można dokonać przelewem na konto urzędu gminy, właściwego dla danej komendy lub wnieść osobiście w danym urzędzie. Zatem jeśli potrzebujemy zaświadczenia o ilości punktów karnych, najpierw dokonujemy stosownej opłaty, a następnie udajemy się na komendę policji z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

Komu może być potrzebne zaświadczenie o ilości punktów karnych? Tego typu dokumentu wymagają czasem pracodawcy, zwłaszcza jeśli zatrudniają zawodowych kierowców, lub np. handlowców poruszających się samochodami służbowymi.

Jak się okazuje, sprawdzenie ilości posiadanych punktów karnych, jest sprawą całkiem prostą, jednak wymaga od nas nieco zachodu. O wiele łatwiej byłoby móc kontrolować stan konta punktów karnych przez Internet. Tak funkcjonuje dzisiaj wszystko, także sprzedaż częścizłomowanie pojazdów. Wszystko jednak wskazuje na to, że przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na tę wygodną e-usługę dla kierowców.

Menu