Czy można wyrejestrować samochód bez złomowania?

Planujesz wyrejestrować samochód? Informacji dotyczących możliwości wyrejestrowania samochodu bez złomowania krąży wiele, ale nie wszystkie są prawdziwe. Zgodnie z polskim prawem tylko niektóre pojazdy można czasowo wycofać z ruchu drogowego, ale nie dotyczy to samochodów osobowych. Wyrejestrowanie samochodu jest możliwe na wniosek składany w stosownym urzędzie w prawnie określonych sytuacjach. Jeśli samochód nie zostaje wyrejestrowany bądź sprzedany na jego właścicielu leży obowiązek opłacania składek OC.

Kiedy i jak można wyrejestrować samochód?

Samochód można wyrejestrować jedynie na wniosek, który należy złożyć w odpowiednim urzędzie, zgodnym z miejscem rejestracji danego samochodu. Zgodnie z prawem polskim pojazd zostanie wykreślony z ewidencji w następujących przypadkach:

 • sprzedaży samochodu;
 • kasacji pojazdu w Stacji Demontażu Pojazdów lub przekazanie go do przedsiębiorstwa zajmującego się zbiórką odpadów;
 • zniszczenia lub kasacji pojazdu (udokumentowana) za granicą;
 • wywozu samochodu za granicę, w przypadku kiedy został tam nabyty lub zarejestrowany;
 • kradzieży pojazdu;
 • trwałej i udokumentowanej utraty samochodu (np. podczas pożaru);
 • prawnie stwierdzonej i udokumentowanej straty stanu posiadania pojazdu z jednocześnie trwającym prawem do jego własności.

Warto zaznaczyć, że pojazd, który został już raz wyrejestrowany nie może być ponownie zarejestrowany. Wyjątek stanowią jedynie samochody:

 • odzyskane po kradzieży;
 • zabytkowe,
 • uznane przez rzeczoznawcę za zabytkowe i mające co najmniej 25 lat;
 • zostały wywiezione z kraju lub sprzedane za granicą;
 • ciągniki i przyczepy rolnicze.

Auto złom – najprostszy sposób na pozbycie się zbędnego samochodu

Profesjonalna Stacja Demontażu Pojazdów zajmuje się kasacją pojazdów różnego typu. Wydaje ona odpowiednie zaświadczenie, dzięki któremu możliwe jest wyrejestrowanie samochodu. Należy go przedłożyć w urzędzie wraz ze wnioskiem o wyrejestrowanie samochodu oraz dowodem i tablicami rejestracyjnymi samochodu oraz jego kartą pojazdu (jeśli była wydana).

Tak zwane złomowanie auta jest często najprostszym i najszybszym sposobem na pozbycie się samochodu, którego nie używamy i nie potrzebujemy, a za które trzeba przecież opłacać ubezpieczenie OC i nie mamy też czasu szukać nabywcy na niego. Za złomowane auto można dostać parę groszy (wartość samochodu liczona jest po cenie złomu) i szybko pozbyć się problemu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Tylko niektóre pojazdy podlegają możliwości ich czasowego wycofania z ruchu drogowego. Dotyczy to:

 • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • autobusów;
 • pojazdów specjalnych;
 • ciągników samochodowych.

Czasowe wyrejestrowanie wymienionych pojazdów jest możliwe jedynie na wniosek właściciela. Wniosek ten trzeba złożyć we właściwym urzędzie (zgodnym z miejscem zarejestrowania samochodu). Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty, takie jak:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu (o ile była wydana);
 • tablice rejestracyjne.

Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach do 48 miesięcy.

Menu