Czasowe wyrejestrowanie pojazdu- czym jest i co warto wiedzieć?

W życiu każdego kierowcy może pojawić się sytuacja, w której konieczne będzie czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ewidencji komunikacyjnej. Warto jednak dokładnie poznać procedurę i konsekwencje takiej czynności, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. W tym artykule omówimy, czym jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu i jakie są jego najważniejsze aspekty.

Na czym polega czasowe wyrejestrowanie pojazdu?

Jest to proces, w którym pojazd zostaje czasowo usunięty z ewidencji komunikacyjnej. W tym czasie jego właściciel pamiętać musi, że czasowe wyrejestrowanie pojazdu nie zwalnia z obowiązku opłacenia ubezpieczenia OC samochodu. Podczas tego okresu pojazd nie może być używany na drogach publicznych i powinien być przechowywany na terenie prywatnym, na przykład w garażu.

Jak dokonać czasowego wyrejestrowania pojazdu?

Aby czasowo wyrejestrować pojazd, należy złożyć w odpowiednim do miejsca zamieszkania wydziale komunikacji, wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Wniosek taki może złożyć właściciel pojazdu lub upoważniony przez niego pełnomocnik. Niezbędne jest również dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego własność, na przykład umowa kupna-sprzedaży lub faktura. Przedłożyć musimy również dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu, jeśli została wydana. Musimy też okazać dokument potwierdzający tożsamość, a przypadku osoby upoważnionej, pełnomocnictwo.

Czego nie wolno robić podczas czasowego wyrejestrowania pojazdu?

W okresie czasowego wyrejestrowania pojazdu istnieją pewne ograniczenia, których należy przestrzegać. Przede wszystkim nie możesz używać pojazdu na drogach publicznych. Czasowe wyrejestrowanie oznacza, że pojazd nie jest zarejestrowany i nie ma tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, które znajdowały się będą w depozycie w wydziale komunikacji. Korzystanie z pojazdu w takim stanie może skutkować wysokimi mandatami lub innymi sankcjami. Dodatkowo pojazd musi być odpowiednio zabezpieczony przez właściciela, tak aby nikt postronny nie mógł go uruchomić. Należy pamiętać też, że podczas czasowego wyrejestrowania pojazdu nie można go legalnie sprzedać, gdyż brak jest ważnego dowodu rejestracyjnego.

Jak długo może trwać czasowe wyrejestrowanie pojazdu?

Samochód osobowy można czasowo wycofać z ruchu w przypadku gdy pojazd jest poważnie uszkodzony. Okres czasowego wyrejestrowania takiego pojazdu to okres od 3 do 12 miesięcy. Nie ma możliwości przedłużenia tego okresu, kolejnego czasowego wycofania takiego pojazdu z ruchu może nastąpić dopiero po upływie 3 lat. Na dłuższy okres można czasowo wyrejestrować ciągniki samochodowe, autobusy, samochody ciężarowe, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz pojazdy specjalne. W przypadku tych pojazdów przedział wynosi od 2 do 24 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia czasowego wycofania z ruchu tych pojazdów w sumie do 48 miesięcy.

Podsumowując, czasowe wyrejestrowanie pojazdu jest tymczasowym usunięciem go z ewidencji komunikacyjnej. Stosowane jest w przypadku poważnego remontu mocno uszkodzonych pojazdów osobowych lub w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, autobusów, przyczep lub pojazdów specjalnych. Zależnie od rodzaju pojazdu można wyrejestrować go czasowo na ściśle określony okres.

Zapraszamy do naszego sklepu z częściami używanymi:
mamAuto sklep online

Menu